Délku zaměstnání u předchozích zaměstnavatelů (předchozí praxe) je nutné v životopise uvádět. Patří k základním informacím, které personalista potřebuje pro posouzení toho, zda je uchazeč vhodným kandidátem na dané místo.
Údaje týkající se vykonané praxe od – do však nemusí být zcela konkrétní. Dostačující jsou např. ve tvaru mm/rr – mm/rr nebo případně pouze rok – rok. Údaje by však měly na sebe logicky navazovat. V případě, že plynule nenavazují nebo se různě prolínají, musí být uchazeč připraven na dotazy týkající se vysvětlení.
Minulý týden jsem obdržela jeden takový životopis, kde uchazečka uvedla u praxe pouze jména zaměstnavatelů bez konkrétních časových údajů. Můj dotaz na délku jednotlivých pracovních poměrů ji očividně zaskočil. Chvíli přemýšlela a pak mi sdělila, že u jednoho zaměstnavatele pracovala 1 den, u druhého 14 dnů a u třetího vůbec nevěděla, jak dlouho pracovní poměr trval. Slečně/ paní bylo 25 let. Co dělala od ukončení studia mi nedokázala sdělit. Tak snad jsem nebyla příliš tvrdá, kdy jsem jí na pohovor nepozvala ??

Životopis – délka zaměstnání – uvádět? neuvádět?