Přijímací pohovor bývá obvykle spojován s obavami a nervozitou uchazeče o zaměstnání. Jak to dopadne? Vyberou si mě nebo někoho jiného? Co mohu udělat pro to, abych uspěl/a? To, že jste před pohovorem lehce nervózní, je určitě normální. Nicméně míra této nervozity se dá zcela jistě ovlivnit. Ptáte se jak? Přípravou a tréninkem.

Kompletní příprava uchazeče na přijímací pohovor se skládá z několika částí. Pominu-li správně sepsaný životopis nebo motivační dopis, tak vše začíná získáním informací o pracovní pozici, na kterou se uchazeč hlásí a informací o firmě, pro kterou chce pracovat. Zní to banálně, ale obvykle tento krok uchazeči berou jako samozřejmý a nevěnují mu dostatečnou pozornost. Pak se stává, že uchazeč na pohovoru dostane logickou otázku, proč chce pracovat právě pro konkrétní firmu a neumí na ni odpovědět nebo má připravenu vlastní prezentaci kde hovoří o tom, co vše umí a co už má za sebou, ale netuší, jestli tyto zkušenosti a dovednosti od něj bude budoucí zaměstnavatel požadovat.

Informace o zaměstnavateli/firmě
Zde patří např. informace o tom, čím se firma zabývá, co vyrábí, s kým spolupracuje a kdo jsou její klienti a zda je to firma česká nebo zahraniční. Dále také informace o tom, kdo firmu řídí, komu firma patří a kdy vznikla, popř. začala působit na území ČR. Především u profesí jako ekonom, účetní a manager je na místě mít také povědomí o ekonomickém vývoji firmy, o jmění, výnosech,….Většinu těchto uváděných informací naleznete na webových stránkách firmy nebo např. na justice.cz.Větší firmy mají na svých webových stránkách umístěnu například Výroční zprávu, ve které najdete již zmíněné základní ekonomické parametry.Doporučuji také na internetu dohledat aktuality, které se k firmě vážou. Pokud nemáte možnost tyto informace získat výše uvedeným způsobem, můžete firmu navštívit. Určitě to není špatně, právě naopak firmě ukážete, že máte o práci velký zájem. Osobní návštěvou na sebe upozorníte, zapamatují si vás i váš zájem, a odlišíte se od ostatních uchazečů.

Informace o pracovní pozici
Nejvíce informací získáte především v uváděném inzerátu nebo umístěné nabídce pracovního místa. Pokud ale tento krok nepodceníte a získáte více informací, zvýšíte svou šanci uspět. „Informace navíc“ můžete získat opět osobní návštěvou, ale i telefonicky. Doptávat se můžete nejen osoby, která je uvedena jako kontaktní pro výběrové řízení, ale také u personalisty nebo vedoucího oddělení do kterého pracovní pozice spadá. Kontaktní osobou může být totiž pouze asistentka společnosti, která má za úkol administrativu u výběrového řízení a k pozici vám nic moc neřekne. Může vás však odkázat na kompetentní osobu nebo vám podat bližší informace o tom, jak to na firmě chodí a kdo za co zodpovídá. I toto bývají důležité informace, které vám u přijímacího pohovoru mohou pomoci. Opět platí stejné pravidlo a to, že díky vašemu zájmu o pracovní pozici si vás ještě před přijímacím pohovorem zapamatují a odlišíte se od ostatních uchazečů. Pokud je personalista profesionál, tak si určitě váš zájem zaznamená do poznámek k vašemu životopisu.

Vlastní prezentace
Nejčastěji je přijímací pohovor zahajován následujícími slovy „Tak nám o sobě něco řekněte“. Pokud jste na tuto část zapomněli, doporučuji si připravit vlastní prezentaci. Doporučená délka je obvykle 5 min. Tuto prezentaci si připravte tak, aby korespondovala s vašim životopisem, tedy tak, aby jste uváděli osobní údaje, praxi a vzdělává v tom pořadí, v jakém jej uvádíte na svém životopise.Prezentaci si nahrajte např. na telefon a poslechněte si, jak zní. Pokud jste s vaší prezentací spokojeni, tak můžete „vyrazit“ na přijímací pohovor. Pokud ne, tak můžete o úpravu nebo zlepšení požádat profesionála, např. Individuální konzultace – jak na přijímací pohovor, který vám poradí nejen co upravit, co vynechat nebo doplnit, ale také, jak u pohovoru sedět, kam se dívat a jak pracovat s hlasem, aby byl celkový dojem dokonalý.

Image uchazeče
V neposlední řadě je nutné se zaměřit také na vzhled (image), který hraje velmi důležitou úlohu u přijímacích pohovorů. Proto se vlastně přijímací pohovory dělají osobně. Zaměstnavatelé chtějí vědět, nejen co uchazeč nabízí, ale také, jak vypadá. Proto bychom měli svou pozornost věnovat informaci o požadovaném oblečení (dress code) na konkrétní výběrové řízení. Pokud není uvedeno na pozvánce, můžeme požádat o doplnění informace v již zmíněném telefonátu kontaktní osobu. Pokud informaci nemáme k dispozici a nemůžeme jí jinak získat, doporučuje se vycházet z obvyklosti pracovní pozice. Pokud se jedná o pracovní pozici zámečník, skladník apod. nebude určitě nutný oblek a kravata. Nicméně u obchodních zástupců, managerů a jiných specializovaných pozic je oblek považován za nejvhodnější oblečení. Ženy mají v tomto výhodu, nicméně existuje zde větší prostor pro „faux pas“. Měly by si dát pozor především na vhodnost jednotlivého kusu oblečení. Problematické bývají výstřihy, délka sukně, nevhodná obuv nebo nevhodné líčení či celková úprava. I v těchto případech můžete o pomoc požádat specialistu, který vám poradí. Individuální konzultace – image a stylistika.

Na co nezapomenout?
Naplánovat si cestu na přijímací pohovor! Není nic horšího než být důkladně připravený, a dojed pozdě. Nejen, že je nutné si na mapě zjistit, kde se firma nachází, ale například i to, jak budova firmy, kde se má konat výběrové řízení vypadá. Nemilým překvapením pro uchazeče bývá, když dojede na uvedenou adresu a zjistí, že se jedná o rozsáhlý komplex budov nebo několikaposchoďovou budou, kde sídlí několik desítek firem. Dostavit se pak na požadované místo do konkrétní kanceláře včas bývá nemožné, pokud uchazeč nepočítá s dostatečnou časovou rezervou a je to spíše náhoda. Ideální pochopitelně je, pokud místo pohovoru důvěrně znáte nebo máte možnost místo před termínem pohovoru osobně navštívit a při této příležitosti zjistit, kde se v budově místo konání pohovoru nachází nebo například, kde se dá zaparkovat vozidlo, pokud vozidlem na pohovor pojedete. Jen takto důkladně připraveni můžete eliminovat míru nervozity před samotným pohovorem. Kromě této přípravy se však může uchazeč připravit i na samotný průběh přijímacího pohovoru….. a zvýšit své šance uspět.

Komplexní přípravu na přijímací pohovor můžete získat v následujících kurzech:
Jak na přijímací pohovor 1
Jak na přijímací pohovor 2
Jak na přijímací pohovor + image
Individuální konzultace – jak na přijímací pohovor