Kurz je určen především managerům, vedoucím pracovníkům i personalistům, jejichž náplni práce je výběr zaměstnanců a jejich řízení.

Základní informace o této problematice i osobní zkušenosti  předá lektor kurzu pan Doc. PhDr. J. Kalnický, PhD., autor knih: Řízení lidských zdrojů, apod.

Obsah kurzu

1. část – Význam ŘLZ  (Řízení lidských zdrojů) a personální práce pro adekvátní personální zabezpečení firmy

 • Analýza pracovního místa
 • Personální plánování
 • Získávání pracovníků
 • Permanentní další profesní edukace na bázi fenoménu změn

2. část – Výběr pracovníků

 • Co mu předchází a co s ním souvisí?
 • Zdroje výběru
 • Typologie rolí dle Kantora a Belbina
 • Druhy výběru
 • Metodika výběru
 • Správná příprava a provedení pro to, abychom vybrali ty nejlepší

3. část – Praktika

 • Postupy správného uplatnění metodik výběru pracovníků:
  • KaBo dotazník osobnosti,
  • Robinsonův test pracovních odpovědností,
  • Druckerův dotazník smyslu pro změny,
  • Belbinův test na týmové role.

Součástí kurzu

 • občerstvení
 • pracovní sešit obsahující podrobný sylabus kurzu, vč. metodik výběru pracovníků + seznam klíčových pramenů z předmětné sféry

Délka kurzu: 4 hod.

Místo konání: Ostrava (školící centrum Business start)

Lektor kurzu: Doc. PhDr. J. Kalnický, Phd.

Pozn. k lektorovi: Klíčovým předmětem jeho zájmu je oblast profesní edukace dospělých. Pět let pracoval jako šéf útvaru řízení lidských zdrojů v organizaci vládního resortu. Personalistiku přednáší jako součást andragogické péče o dospělé – pět let přednášel i na americké City University Bellevue USA. Je autorem vícero monografií a odborných studií z předmětné oblasti (některé z nich byly publikovány i v zahraničí).

 

Základy personalistiky – výběr zaměstnanců