Kurz daňové evidence je určen především účetním, podnikatelů, fyzickým osobám a všem, kteří mají chuť a zájem rozumět světu daní. Výuka je zaměřená nejen na teorii, ale hlavně na využití poznatků v praxi. Jako jediní v okolí nabízíme nadstandardní počet hodin výuky v tomto kurzu!

Obsah kurzu:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Vedení a cíl daňové evidence
  • Evidence příjmů a výdajů
  • Pohledávky a závazky
  • Finanční majetek
  • Dlouhodobý majetek
  • Zásoby
  • Evidence ostatních skutečností
  • Uzavření daňové evidence
  • Souvislý příklad v Money S3 (komplexní příklad se skutečnými doklady)

Absolvent kurzu zná podstatu a funkce daňové evidence; ovládá vedení účetních operací; umí vést účetní zápisy, výkazy i uzávěrku; umí evidovat obchodní majetek (zásoby, závazky); orientuje se v daňových zákonech a zákonech o účetnictví.

Rozsah kurzu: 110 hodin (86 hod teorie + 24 hod praxe v účetní kanceláři), výukové dny: pondělí, pátek (9:00 – 13:30)

Místo konání kurzu: Ostrava (školící centrum Business start)

 

Kurz Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)