Akreditovaný kurz (akreditace MŠMT) pro všechny, kteří se chtějí seznámit s problematikou účtování mezd.

Obsah kurzu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Osobní (mzdová) evidence
 • Pracovně právní minimum
 • Průměrný výdělek a hrubá mzda
 • Srážky ze mzdy
 • Daně z příjmů
 • Zdravotní pojištění
 • Sociální pojištění
 • Nemocenské pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Cestovní náhrady
 • Souvislý příklad v programu Money S3

Absolvent kurzu umí zpracování časová a osobní data zaměstnanců v mzdových systémech, umí vést mzdovou evidenci; umí vypočítat jednotlivé složky mzdy, náhrady srážky apod.; orientuje se v pracovně – právní legislativě a legislativně zdravotního, sociálního a důchodového pojištění a v daňových předpisech.

Rozsah kurzu: 120 hod (102 hod teorie + 18 hod praxe v účetní kanceláři), výukové dny: úterý, čtvrtek (15:30 – 19:15)

Lektor kurzu: CEVO, o.p.s.

Místo konání kurzu: Ostrava (školící centrum Business start)

 

Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky)