Naučte se, jak aktivně využívat účetnictví v rámci svého podnikání.

Kurz je určen nejen úplným začátečníkům, kteří s účetnictvím zatím nemají zkušenosti, ale své si v něm najdou i ti, kteří si chtějí oživit své znalosti po dlouhé přestávce, nebo si chtějí svoje znalosti zdokonalit.

Obsah kurzu:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Základní principy účetnictví
  • Krátkodobý finanční majetek
  • Zásoby (účtová třída 1)
  • Dlouhodobý majetek (účtová třída 2)
  • Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)
  • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (účtová třída 4)
  • Náklady a Výnosy (účtová třída 5 a 6)
  • Účetní uzávěrka a účetní závěrka (účtová třída 7)
  • Souvislý příklad v Money S3 (komplexní příklad se skutečnými doklady)

Absolvent kurzu zná podstatu, význam a funkce účetnictví; umí účetní operace; umí vést: účetní zápisy, účetní knihy, výkazy a uzávěrku; zná účetní doklady a techniku; zná zákon o účetnictví; orientuje se v pracovně právní legislativě, stejně jako v legislativě zdravotního, sociálního a důchodového pojištění, a v daňových předpisech.

Rozsah kurzu: 162 hod (126 hod teorie + 36 hod praxe v daňové kanceláři), frekvence výuky: 2x týdně

Místo konání kurzu: Ostrava (školící centrum Business start)

Kurz Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)